Grzegorz J. Bajor

Dr hab. n. med.
Grzegorz J. Bajor,
prof. nadzw. SUM Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Prezez Oddziału Śląskiego PTA

Zaproszenie na Zjazd PTA

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa w dniach 22-24 czerwca 2017 roku do Katowic, które po wielu latach będą mogły gościć wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z anatomią prawidłową, topograficzną człowieka i zwierząt, ale również nierozerwalnie połączonych z tymi zagadnieniami naukami morfometrycznymi.

Spodziewamy się przyjazdu całej społeczności deklarującej przynależność do Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, jak również licznej reprezentacji gości z zagranicy.

Od ostatniego Zjazdu miną niedługo dwa lata. To wystarczający okres, aby podzielić się naszymi doświadczeniami, obserwacjami oraz możliwościami, które przed nami otwierają nowe zdobycze nauki i techniki.

Podążając za oczekiwaniami środowiska akademickiego poszerzymy naszą ofertę Zjazdową o sesje poświęcone anatomii klinicznej. Nasza propozycja włączenia w dyskusję klinicystów pozwoli nam zrozumieć ich oczekiwania i potrzeby w kwestii nauczania anatomii klinicznej. Spotkamy się w gronie licznych specjalistów reprezentujących różne dziedziny i kierunki nauk tak klinicznych jak i podstawowych. W tym miejscu chcę również zaprosić środowisko studenckie do aktywnego udziału nie tylko biernego lecz jako prezentujących swoje osiągnięcia naukowe. W każdej sesji przewidujemy wystąpienia zaproszonych wybitnych przedstawicieli z kraju jak i z zagranicy, oraz prezentacje prac z poszczególnych ośrodków akademickich.

Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby Państwa pobyt i XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego był wielkim wydarzeniem, które pozostawi wiele wspaniałych wspomnień.

Do zobaczenia w Katowicach!

Informacje

XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego odbędzie się na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice.

Najbliższy hotel to: Novotel Katowice, aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice.

W przypadku rezerwowania noclegów w tym hotelu proszę podawać informacje, że rezerwacja dotyczy uczestnictwa w Zjeździe Anatomicznym.

Tematem Zjazdu jest anatomia prawidłowa, patologiczna i kliniczna człowieka i zwierząt.

Graniczną datą zgłaszania streszczeń jest 15 maja br.

Z najwyższą przyjemnością informujemy, że XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że książka abstraktów zastanie wydana w formie elektronicznej. W związku z tym prosimy by po zaakceptowaniu streszczenia przez Komitet Naukowy przesłali Państwo pełną wersję streszczenia w formie umożliwiającej edycje (np. w programie Word).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych uczestnictwem w Zjeździe przedłużamy okres rejestracji i wpłat (I termin) do dnia 21.05.2017 włącznie. Po upływie tego terminu opłata zjazdowa zostanie podwyższona zgodnie z pierwotnym planem taryfowym.

Informujemy, że współorganizatorem XXXIII Zjazdu PTA jest Śląska Izba Lekarska. W związku z tym uczestnikom zjazdu będą przyznawane punkty edukacyjne.

9na16proporcjeplakatu

Szanowni Państwo.

Informujemy, że prezentacja plakatów będzie odbywała się tylko w formie elektronicznej. W związku z tym prosimy by plakaty miały orientację pionową, proporcje 9:16, rozdzielczość nie mniejszą niż 1280x720px oraz by były zapisane w popularnym formacie pliku (np. PDF).
Ponadto informujemy, że z uwagi na to, że książka abstraktów ukaże się tylko w formie elektronicznej, nie ogranicza nas jej objętość. A zatem gdy tylko otrzymają Państwo potwierdzenie, że streszczenie zostało zaakceptowane, mogą Państwo przesłać nam ostateczną jego wersję, która może zawierać zdjęcia, tabele i wszystko to co chcą Państwo zaprezetować.

UWAGA:
 
Ukazanie się prezentacji w programie XXXIII Zjazdu PTA jest jednoznaczne z akceptacją streszczenia prezentacji ustnej i plakatowej. Innej formy powiadomienia Organizator XXXIII Zjazdu PTA nie przewiduje.
Ostateczne wersje streszczeń, które chcą Państwo zaprezentować w książce abstraktów, proszę wysyłać na adres: abstrakty@zjazdanatomiczny2017.pl

Program

Komitet Naukowy

Dr hab.n.med. Grzegorz Bajor, prof. nadzw.,
Prof.dr.hab.n.med. Marek Grzybiak

Prof. Ryszard Aleksandrowicz

Prof. Małgorzata Bruska

Prof. Bogdan Ciszek

Prof. Janusz Dzięcioł

Prof. Jerzy Gielecki

Prof. Szymon Godynicki

Prof. Bohdan Gworys

Prof. Zofia Ignasiak

Prof. Kazimierz Jędrzejewski

Prof. Jerzy Kaleczyc

Prof. Jerzy Kawiak

Prof. Alicja Kędzia

Dr hab. Adam Kosiński

Prof. Przemysław Kowiański

Dr hab. Marek Kucharzewski

Prof. Tadeusz Kuder

Prof. Marta Kupczyńska

Prof. Wiesław Kurlej

Prof. Mirosław Łakomy

Prof. Ryszard Maciejewski

Prof. Janusz Moryś

Prof. Stanisław Moskalewski

Prof. Michał Nowicki

Prof. Stanisław Orkisz

Dr hab. Michał Polguj,prof.nadzw.

Prof. Norbert Pospieszny

Prof. Michał Szpinda

Prof. Paweł Sysa

Prof. Stanisław Szteyn

Prof. Konstanty Ślusarczyk

Prof. Mirosław Topol

Prof. Jerzy Walocha

Dr hab. Zbigniew Ziętek

Komitet Organizacyjny

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor

dr n. med. Sham Cader
dr n. med. Małgorzata Chowaniec
mgr Beata Dorzak
lek. med. Andrzej Kaskosz
mgr Karol Kostro
lek. med. Piotr Kuszewski
dr. n. med. Tomasz Lepich
mgr Aneta Piwowarczyk-Nowak
lek. med. Daniel Stompel
dr n. med Bożena Syc
dr n. med Przemysław Węglarz

W razie pytań i problemów związanych ze streszczeniami i programem zjazdu prosimy dzwonić pod numer:
791 776 873.
Osoba odpowiedzialna:
Karol Kostro.

Zgłaszanie Abstraktów

Opłata zjazdowado 21.05.2017Pomiędzy 22.05.2017 a 21.06.2017W dniach 22-24.06.2017
Uczestnik450 PLN490 PLN550 PLN
Student250 PLN300 PLN350 PLN
Uczestnik + bankiet600 PLN640 PLN700 PLN
Student + bankiet400 PLN450 PLN500 PLN
Bankiet dla osoby towarzyszącej150 PLN150 PLN150 PLN

Rejestracja i opłaty

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • Wstęp na salę obrad
  • Materiały konferencyjne
  • Obiad / Lunch
  • Poczęstunek w przerwach

Opłatę zjazdową należy przesłać na konto fundacji Ars Anatomica

Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1230 1000 0090 8010 2628

Fundacja Ars Anatomica
41-902 Bytom, ul Leona Wyczółkowskiego 26/3

Numer KRS 0000638619
NIP 6263023119
REGON 36552413400000

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne droga mailową.

W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczona kwotę do wpłaty.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu niezrealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat.

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Warunki zmian i rezygnacji

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Ars Anatomica

e-mail: kontakt@arsanatomica.pl

Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy wpłaconą kwotę zgodnie z regulaminem.

 

Patroni honorowi i sponsorzy

Sponsorzy

Fundacja Ars Anatomica

41-902 Bytom, ul Leona Wyczółkowskiego 26/3
Numer KRS 0000638619
NIP 6263023119
REGON 36552413400000

www.arsanatomica.pl  email: kontakt@arsanatomica.pl